Betygsskalan i Grönland

Studiebøger i en bunke på gulvet
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Här kan du läsa om betygsskalan som tillämpas i Grönland.

I Grönland används GGS-skalan (Greenlandic grading system) på alla utbildningsnivåer, från grundskola till högre utbildning.

Den motsvarar ECTS-skalan och förhåller sig till den danska betygsskalan på följande sätt:

A motsvarar 12 på den danska 7-stegsskalan.

B motsvarar 10 på den danska 7-stegsskalan.

C motsvarar 7 på den danska 7-stegsskalan.

D motsvarar 4 på den danska 7-stegsskalan.

E motsvarar 2 på den danska 7-stegsskalan.

F motsvarar 0 på den danska 7-stegsskalan.

Fx motsvarar –3 på den danska 7-stegsskalan.

 

Betyget E är det lägsta godkända betyget.

Hur används skalan när man söker till högre utbildning?

Om du får E eller högre i alla ämnen i grundskolan har du rätt att börja gymnasiet. Högre utbildning på akademisk nivå kräver en godkänd gymnasieutbildning.

Några utbildningar kräver ett visst snittbetyg för antagning. Här omräknas betygen till den danska 7-stegsskalan. Dessutom kan vissa utbildningar kräva ett minimibetyg i vissa ämnen.

Omräkning av betyg från andra nordiska länder

Du kan se hur du kan räkna om ditt betyg till andra utländska betygsskalor på danska Utbildnings- och forskningsministeriets webbplats.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta din skola eller studieadministration om du har frågor om betyg. Du kan också läsa mer i den grönländska utbildningsguiden Sunngu och hos det grönländska kompetensutvecklingscentret Majoriaq. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.