Norskkurser og kurser i andre nordiske sprog

Teacher and pupil in classroom
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om, hvor i Norge du kan lære norsk eller andre nordiske sprog.

Ret og pligt til norskundervisning i Norge

Nordiske borgere og EU/EØS-borgere har hverken ret eller pligt til at tage norskundervisning i Norge. Det vil sige, at du som nordisk borger ikke har krav på gratis norskundervisning. Hvis du ønsker at lære norsk, skal du selv finde et sprogcenter, som tilbyder kurser og betale kurset selv. Personer, som er blevet familiesammenført med norske eller nordiske borgere i alderen 16-65 år, har dog både ret til gratis norskundervisning og pligt til at gennemføre undervisningen, hvis de ønsker at søge om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.

Norskprøver

Tidligere blev norskundervisningen afsluttet med Norskprøve 2 eller 3. Disse prøver er nu erstattet af en digital norskprøve.

At lære norsk i Norge

Hvis du ønsker at lære norsk i Norge, fordi du skal arbejde, studere, bo her, eller fordi du bare er interesseret i sproget, kan du først prøve at kontakte den kommune, du bor i eller skal flytte til. Mange kommuner tilbyder betalingskurser i norsk for voksne. Du kan også købe kurser hos private kursusudbydere. 

Der er også mulighed for at lære norsk via internettet. Se blandt andet gratistilbuddet Norwegian on the web, som administreres af Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Du kan også søge på "Norskkurs på nett" eller bare "Norskkurs" på nettet, men vær kritisk i forhold til referencer og priser. 

Universiteter og høyskoler har ofte deres egne norskkurser for udenlandske studerende. Kurserne hedder "Norsk for utenlandske studenter" eller lignende. Du kan kontakte de forskellige uddannelsessteder for at undersøge hvilke krav man skal opfylde for at blive optaget på disse kurser.

At lære nordiske sprog i Norge

Hvis du ønsker at lære et andet nordisk sprog i Norge, kan du kontakte de uddannelsessteder, som tilbyder sprogundervisning, eller du kan kontakte folkehøjskolerne eller de private kursusudbydere. Du kan også kontakte landets ambassade i Oslo for at høre, om de har kendskab til udbydere af sprogkurser.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.