Voksenuddannelse i Sverige

Bøger på Stockholms Stadsbibliotek
Photographer
Photo by Susan Q Yin on Unsplash
I Sverige kaldes voksenuddannelse for komvux. I denne artikel finder du information om hvem der kan søge ind på komvux og hvad der gælder hvis du er bosat i et andet nordisk land og vil supplere eller færdiggøre din gymnasieuddannelse.

Voksenuddannelse kaldes for komvux i Sverige. Komvux er en forkortelse af "kommunal vuxenutbildning". Komvux giver mulighed for at læse enkeltstående kurser eller gennemføre et helt uddannelsesforløb.

Generelt om komvux i Sverige

Komvux består af tre skoleformer: en kommunal voksenuddannelse, en speciel uddannelse for voksne og en uddannelse i svensk for indvandrere. Dine behov og forudsætninger som elev er udgangspunktet for hvilken voksenuddannelse du skal vælge.

Komvux er først og fremmest til for at du kan supplere din gymnasie- eller grundskoleuddannelse.

Ansøgning til komvux i Sverige

Du skal ansøge om at deltage i komvux hos din hjemmekommune i Sverige.

Hvis ansøgningen vedrører en uddannelse der er arrangeret af en anden kommune, skal hjemmekommunen hurtigst muligt sende den videre til den anden kommune med en erklæring om hvorvidt hjemmekommunen forpligter sig til at dække udgifterne til ansøgerens uddannelse.

Det er ikke nødvendigt at sende en erklæring hvis kommunerne har en tidligere aftale. Det er den kommune der gennemfører uddannelsen der beslutter om du der ansøger, skal optages på uddannelsen.

Komvux i Sverige når du bor i udlandet

For at kunne læse på en voksenuddannelse i Sverige kræves det generelt at du bor i Sverige. Men  personer, der bor i et nordisk land, har også mulighed for at blive optaget på en voksenuddannelse på gymnasialt niveau i Sverige. Du behøver altså ikke at være folkeregistreret i Sverige for at studere på komvux.

Folkeregistreret i andet nordisk land

Hvis du er folkeregistreret i et af de andre nordiske lande eller på Færøerne, Grønland eller Åland og vil studere på komvux, skal du sidestilles med andre ansøgere fra kommunen. Det betyder at du skal være kvalificeret for at blive optaget på uddannelsen.

Hvis du ikke har gennemført din tidligere uddannelse i Sverige, kræves en uddannelse der svarer til svensk grundskoleuddannelse eller tilsvarende voksenuddannelse for at du kan blive optaget. Du skal altså gennem din tidligere skolegang i hjemlandet have forudsætninger der bedømmes at svare til svensk grundskoleuddannelse eller en voksenuddannelse.

Hvis du har de rette forudsætninger, bliver du ligestillet med de der søger i den svenske kommune hvor uddannelsen finder sted.

Folkeregistreret i Sverige og opholder dig i andet nordisk land

Hvis du opholder dig i et andet nordisk, men er folkeregistreret i en kommune i Sverige, så er din ret til uddannelse ikke den samme som hvis du var en nordisk ansøger.

Så skal du ansøge om optagelse på komvux i din svenske hjemmekommune da det er din hjemmekommune der er ansvarlig for uddannelsen. Du har altså ikke ret til at få plads på en komvux-uddannelse i en anden kommune end din hjemmekommune.

Studere komvux i Sverige på distance fra udlandet

Hvis du har ret til at studere på komvux, så kan du gøre det på distance fra et andet nordisk land.

Du skal være opmærksom på at de fleste kommuner dog kræver – via aftale – at du som studerende kommer til skolen for at tage afgangsprøve (slutprov) i hvert enkelt kursus på plads fysisk i skolelokalet.

Hvis kurset indeholder en national eksamen (nationellt prov), så skal denne også afholdes på plads i lokalet.

Der findes altså krav om fysisk tilstedeværelse for kurser der gennemføres på distance.

Mere information

Det er kommunerne i Sverige der har ansvar for voksenuddannelse. På deres websider finder du mere information om voksenuddannelse. Du kan kontakte kommunen for at få svar på dine spørgsmål.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.