Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.

Information

Postadress

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Content

  Persons
  News
  Information
  Funding opportunities

  Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

  Ämbetsmannakommittéer
  Ämbetsmannakommittéer
  Arbetsgrupper och utskott