Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.

Information

Postadress

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innehåll

Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)

Ämbetsmannakommittéer
Ämbetsmannakommittéer
Arbetsgrupper och utskott