Godkjenning av utenlandsk utdanning på Åland

Kockar i arbete
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om hvordan du får den utenlandske utdanningen din godkjent på Åland. Du kan også lese om validering og hvordan det foregår på Åland.

For mer detaljert informasjon om dette kan du lese på siden Godkjenning av utenlandsk utdanning i Finland.

Når du flytter til Åland med en utdanning, kan du ha behov for å søke om at utdanningen blir likestilt med en tilsvarende utdanning på Åland / i Finland. Du kan henvende deg til utdanningsavdelingen ved Ålands landskapsregjering for godkjenning av utenlandsk eksamen. Når det gjelder yrker innenfor helsevesenet, skal du kontakte Valvira, som fatter vedtak om retten til å utøve ditt yrke innenfor helsevesenet. Du kan kontakte Ålands gymnasium for validering. Validering kan føre til eksamen eller del av eksamen.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, kan du kontakte Ålands landskapsregjerings utdanningsavdeling

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.