Støtte til hjelpemidler i Grønland

Børn med funktionsnedsættelse
Fotograf
Victoria Henriksson
Her kan du lese om mulighetene for å få støtte til hjelpemidler i Grønland hvis du har et langvarig behov, for eksempel hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom.

Hvis du bor eller oppholder deg i Grønland og har et langvarig behov for hjelpemidler, har du samme rett til å søke om støtte fra det offentlige som grønlandske borgere.

Hvilke hjelpemidler kan du søke om støtte til?

I grønlandsk lovgivning er det ikke presisert hvilke hjelpemidler man kan søke støtte til. Det er regulert etter bekjentgjørelsen om støtte til personer med handikap.

Det er kommunestyrene som skal bevilge støtte til anskaffelse av hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse, hvis det vurderes at:

  • hjelpemiddelet i vesentlig grad kan avhjelpe følgene av funksjonsnedsettelsen
  • hjelpemiddelet i vesentlig grad kan lette personens dagligliv
  • hjelpemiddelet er nødvendig for at personen kan ivareta et arbeid eller annen sysselsetting
     

Hjelpen kan tildeles som støtte til kjøp av dyrere hjelpemidler eller som lån av fysisk hjelpemiddel. I tillegg er kommunen forpliktet til å yte rådgivning om valg av hjelpemidler samt veiledning i bruken av dem. Det er også kommunen som skal dekke utgifter til vedlikehold og reparasjon av hjelpemiddelet.

Er du pårørende til en person med funksjonsnedsettelse, har du rett til rådgivning og veiledning samt kurs i hvordan du hjelper personen med funksjonsnedsettelse.

Hvor kan du finne nærmere opplysninger om vilkår og søknader?

Du skal i utgangspunktet søke sosialforvaltningen i kommunen om hjelpemidler. Hvis du er under utdanning, må du kontakte utdanningsstedet ditt.

Har du et barn i grunnskolen, er det skolen som skal sørge for de fleste hjelpemidler, men kommunen kan dekke noen hjelpemidler gjennom lov om støtte til personer med handikap. Det samme gjelder hvis du har et barn i barnehage som trenger hjelpemidler.

Hva skal du gjøre hvis du får støtte fra ett nordisk land og flytter til et annet?

I Grønland foregår tildeling av hjelpemidler i kommunal regi. Når du flytter, må du derfor kontakte kommunen du flytter til. Der kan du søke om hjelp til støttemidler.

Det er bare personer med fast bolig i Grønland som kan tildeles hjelpemidler i Grønland. Flytter du til Grønland og har en funksjonsnedsettelse, er det en god idé å ta med journalen din med utredninger, helsepapirer og legeerklæringer. Det samme gjelder hvis du flytter fra Grønland til et annet nordisk land

Hva må du gjøre hvis du oppholder deg midlertidig i Grønland?

Loven om støtte til personer med funksjonsnedsettelse gjelder bare for personer med fast bolig i Grønland. Skal du oppholde deg midlertidig i Grønland, må du derfor kontakte Departementet for sosiale saker.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Har du konkrete spørsmål angående søknad om støtte til hjelpemidler, må du kontakte din kommunes sosialforvaltning.

Har du generelle spørsmål angående hjelpemidler i Grønland, må du kontakte Departementet for sosiale saker, Socialstyrelsen.

Søker du råd og veiledning om funksjonsnedsettelse, kan du kontakte Pissassarfik (Handikapsentret), som ligger under Socialstyrelsen.

Søker du informasjon om personer med funksjonsnedsettelse i Grønland, eller har du spørsmål om saksbehandling eller klage over kommunale vedtak, kan du kontakte Tilioq (Handikaptalsmannen).

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.