Bil i Grønland

Biler i kø ved passet, Nuuk
Fotograf
Malin Corlin
Les reglene for å eie og å importere bil eller annet kjøretøy til Grønland her.

Vil du ha bil i Grønland, må du være oppmerksom på at du ikke kan kjøre mellom byene. På grunn av lange avstander avbrutt av fjell og fjorder har det aldri blitt en realitet å lage et veinett som forbinder hele eller deler av landet.

Hvis du likevel gjerne vil ha et kjøretøy, må du være oppmerksom på at det finnes flere muligheter. I de større byene finnes det flere bilmekanikere som også selger kjøretøy. Privat handel med brukte biler foregår oftest på Facebooks kjøp-og-salg-sider.

Hvis du ikke er tilfreds med det lokale utvalget, er det også mulig å kjøpe utenfra og få innført et kjøretøy.

Importavgift

Hvis du kjøper et kjøretøy utenfor Grønland og skal få det sendt inn i landet, må du betale importavgift. Avgiften kan betales så snart kjøretøyet er levert i havna i Aalborg, og må være betalt innen 2 uker etter at det har kommet til Grønland.

Betaling

Hvis du som privatperson vil importere et kjøretøy, følger du rederienes og speditørenes betalingsbetingelser, mens du som næringsdrivende har egne betingelser for betaling.

Har du kjøpt reservedeler som sendes med kjøretøyet, må du være oppmerksom på at det også skal betales importavgift for dem.

Importavgiften avhenger av kjøretøyet. Er det en person- eller varebil som veier under 4 tonn, utregnes avgiften ut fra prisen på kjøretøyet.

Noen kjøretøy er fritatt for importavgift.

Registrering av kjøretøy

Har du kjøretøy i Grønland, må det dessuten være registrert ved Grønlands politi.

Når du møter opp til registrering, må du ta med følgende:

  • Forsikringsbevis
  • Kjøretøyet
  • Kvittering for betalt motoravgift
  • Registreringsblankett, utfylt og underskrevet

Dessuten skal man kunne se chassisnummeret tydelig når kjøretøyet blir presentert for politiet.

Motoravgift

Motoravgift svarer til dansk vekt- og veiavgift, og er en avgift alle kjøretøyeiere, både private og næringsdrivende, har plikt til å betale.

Betalingen skjer to ganger i året, og avgiftens størrelse avgjøres ut fra ditt kjøretøys vekt.

Det er Skattestyrelsen som krever inn motoravgift.

ATV og snøskuter i Grønland

I tillegg til bil i byene er det mulig å ferdes på ATV og snøskuter i visse perioder av året. ATV-er brukes spesielt i bygder og på mindre bosetninger, og snøskuteren gir nærmest uante muligheter for å ferdes i fjellene i vintermånedene.

Akkurat som med bilen er du forpliktet til å registrere din ATV eller snøskuter, og det skjer også hos politiet.

Det er imidlertid ingen importavgift på disse to motorkjøretøyene. Importavgift på ATV-er ble opphevet i 2019, mens avgiften på snøskutere ble opphevet 1.1.2021.

Reglene og lovgivningen for ATV-er er inntil videre tilsvarende det som gjelder for biler og traktorer, og det er altså krav om at du må ha fylt 18 år, og at du har gyldig førerkort.

Det er ikke krav om førerkort for førere av snøskutere, men du må ha fylt 18 år, og alle passasjerer, inklusive fører, må bruke hjelm.

Du må dessuten være oppmerksom på at hver kommune har laget vedtekter for snøskuterkjøring, blant annet hvilke områder som er fredet for ferdsel, samt at det ikke er tillat å jakte på snøskuter.

Trafikkregler i Grønland

Hvis du skal kjøre på de grønlandske veiene, må du selvfølgelig være oppmerksom på gjeldende trafikkregler, som i spesielle tilfeller avviker fra de andre nordiske landenes regler.

Her må man ikke bare være oppmerksom på andre bilister, syklister og gående, men i visse deler av landet vil man også måtte holde øye med snøskutere og hundesleder.

Grønland har heller ikke fortau ved alle veier, og der hvor det finnes fortau, er det ofte kombinert med sykkelsti, så syklister ikke skal ferdes på veiene.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.