Karakterskalaen i Grønland

Studiebøger i en bunke på gulvet
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Her kan du lese om hvilken karakterskala som brukes i Grønland.

I Grønland brukes GGS-skalaen (Greenland Grading System) på alle nivåer av utdanning, fra grunnskole til høyere utdanninger.

Den svarer til ECTS-skalaen og går som denne fra A til F, med A som beste karakter.

A svarer til 12 på den danske 7-trinnsskalaen.

B svarer til 10 på den danske 7-trinnsskalaen.

C svarer til 7 på den danske 7-trinnsskalaen.

D svarer til 4 på den danske 7-trinnsskalaen.

E svarer til 2 på den danske 7-trinnsskalaen.

F svarer til 0 på den danske 7-trinnsskalaen.

Fx svarer til -3 på den danske 7-trinnsskalaen.

 

Karakteren E er laveste beståtte karakter.

Hvordan brukes skalaen ved søknad til høyere utdanning

Hvis alle fag er bestått med E eller høyere i grunnskolen, har du rett til å begynne på videregående skole (gymnas). Høyere utdanninger på akademisk nivå krever en bestått videregående (gymnasial) utdanning

Noen utdanninger krever et visst gjennomsnitt for opptak. Her omregnes karakterene til den danske 7-trinnsskalaen. I tillegg kan noen utdanninger kreve at noen fag skal være bestått på et visst nivå.

Omregning av karakterer fra andre nordiske land

Du kan se hvordan du kan omregne karakteren din til andre, utenlandske karakterskalaer på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Kontakt skolen eller studieadministrasjonen din hvis du har spørsmål om karakterer. Du kan også lære mer på Sunngu, den grønlandske utdanningsguiden, og hos Majoriaq, det grønlandske etterudanningssenteret. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.