Pensjon på Åland

Pension på Åland
Her kan du lese om pensjoner på Åland / i Finland samt om pensjon fra utlandet, pensjon fra Sverige og beskatning av pensjoner fra nordiske land.

På Åland gjelder det finske pensjonssystemet. Ålands landskapsregjering har et eget pensjonssystem for sine ansatte, som følger den finske lovgivningen.

Hva skjer med pensjonen hvis jeg flytter til Åland og begynner å jobbe der etter å ha jobbet i Sverige tidligere?

Når du har fått finsk personnummer, må du melde deg hos Folkpensionsanstalten (FPA) i Mariehamn, Nygatan 7, og fylle ut blankett Y77. På grunnlag av den blir du registrert som forsikret i Finland/Åland og for FPA-kort. Dette har stor betydning når det blir aktuelt med pensjon. Du kommer til å få pensjon fra Sverige for arbeidet du har gjort der, samtidig som du får pensjon fra Åland (Finland). Du må imidlertid, på det tidspunktet, levere en søknad om dette der du gjør rede for når du har jobbet i Sverige respektive på Åland.

Bor du på Åland og mottar pensjon fra et annet nordisk land?

Disse to lenkene gjelder for deg som bor på Åland (i Finland) og får pensjon fra et annet nordisk land, og for deg som bor i et annet nordisk land (Åland) og får pensjon fra Sverige. Dette gjelder beskatningen av pensjonsinntekten din.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om pensjoner, kan du kontakte Pensionsskyddscentralen 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.