Ålandsk barnetrygd

barnbidrag Åland
Fotograf
Karin Beate Nøsterud
Her kan du lese om barnetrygd (barnbidrag) på Åland og hvordan du søker om barnetrygd. Du kan også lese om hvordan du får barnetrygd på Åland som nordisk statsborger som jobber på Åland.

På Åland finansieres barnetrygden av landskapsregjeringen. Men også ålendinger skal søke om barnetrygd via FPA. Reglene er de samme som i Finland, men beløpene er ulike. På Åland er barnetrygden høyere enn i resten av Finland. 

Barnetrygd

Den ålandske barnetrygden er gradert etter antallet barn i familien. Beløpet er høyere jo flere barn under 17 år det er i familien. På Åland får du som enslig forsørger som ikke er gift eller samboer, et tillegg for hvert barn.
FPA betaler barnetrygden, som er skattefri, for barn bosatt på Åland til de fyller 17 år. Barnetrygden er bostedsbasert, og utbetalingene opphører måneden etter at du har flyttet til utlandet. Utbetaling av barnetrygd begynner måneden etter at barnet ble født, eller måneden etter at retten til barnetrygd oppsto.

Hvordan søker du om barnetrygd?

Du logger inn med nettbankkoder eller mobil ID når du søker om barnetrygd via e-tjenesten hos FPA. Hvis dette ikke går, kan du som alternativ fylle ut og skrive ut skjemaet Ansökan – Barnbidrag og sende skjemaet med vedlegg til FPA.

Nordiske statsborgere

Hvis du er nordisk statsborger som jobber og tilhører trygdesystemet på Åland, kan du få ålandsk barnetrygd for barna dine. Forutsetningen for å få ålandsk barnetrygd er at også barna er bosatt på Åland.

Mer informasjon

Her finner du de nordiske landenes sider om barnetrygd, anvendelse av barnetrygdloven i landskapet Åland og FPAs informative sider om familieytelser.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.