− Avtalen om makrellbestanden er ikke tilfredsstillende

17.03.14 | Nyhet
Sjúrður Skaale
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
13. mars 2014 inngikk EU, Norge og Færøyene en avtale om årets makrellfiske der man har fordelt seg imellom fangstkvoter på over 1 million tonn makrell. Avtalen kan lede til at fangsten av makrell i 2014 blir langt høyere enn Det internasjonale havsforskningsråd (ICES) anbefaler, noe Nordisk råd mener er meget uheldig.

− Det er meget beklagelig at noen nordiske land inngår en avtale med hverandre og EU, samtidig som andre nordiske land står utenfor. I verste fall kan det medføre at man ikke oppnår målet om felles forvaltning og bæredyktig fiske, samt at konflikten mellom nordiske land fortsetter og forsterkes, uttaler Sjúrdur Skaale, som er talsperson for Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg.

Ikke løsningen

Konflikten om makrellfisket som involverer EU, Grønland, Færøyene, Island og Norge, har vært på Nordisk råds dagsorden siden 2010.  Nordisk råd har etterlyst en langsiktig løsning som bygger på prinsippet om bæredyktig utnyttelse av naturressursene.  Rådet har også etterlyst bedre biologisk og juridisk grunnlag for fordelingen av fiksekvoter i fiskestamme som er felles for kyststatene.

─ Avtalen som ble inngått 13. mars har mange positive aspekter. Den har banet vei for bilateral fiskeriavtale mellom Norge og EU, og kan forhåpentligvis også bane vei for kyststatsavtale om sildefisket og bilaterale avtaler mellom Færøyene og Norge/EU samt for at EUs sanksjoner mot Færøyene blir opphevet. Men avtalen løser ikke den store utfordringen med å skape en langvarig avtale som sikrer en bærekraftig utnyttelse av makrellbestanden som alle kyststatene kan skrive under på, sier Skaale.

Etterlyser bedre rammeverk

− Så selv om der er positive konsekvenser av avtalen, er dette ikke den typen avtale Nordisk råd har etterlyst, og Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg prioriterer derfor fremdeles arbeidet med å finne en tilfredsstillende løsning, avslutter utvalgets nestleder, Sjúrður Skaale fra Færøyene.

Nordisk råd er av den oppfatning at makrellkonfliktene er symptomatisk for at eksisterende rammeverk for fiskeriforvaltningen i Nordøst-Atlanten er mangelfullt. De avtaler som man inntil nå har hatt om fiskeri, er ikke tilpasset den dynamiske utviklingen i havet.  Rådet etterlyser derfor nytekning, som kan brukes til å utvikle en bærekraftig løsning for forvaltningen av felles fiskebestander.