Norden skal bli verdensledende på 5G

20.09.17 | Nyhet
Nordisk Råd septembermøde 2017
Fotograf
norden.org
Digitalisering stod øverst på den politiske agendaen da nordiske parlamentarikere var samlet i Reykjavik. Nordisk råd vil at alle borgere i Norden skal ha tilgang til 5G, og forventer et styrket nordisk regjeringssamarbeid om velferdsteknologi, høyere utdanning og forskning.

Det nyopprettede ministerrådet for digitalisering av Norden møttes med høye forventninger fra politikerne som var samlet til Nordisk råds septembermøte i Reykjavik. Nordisk råd krever fungerende datakommunikasjon for alle innbyggere – uansett hvor i Norden de bor.

Norden skal bli verdensledende på 5G

Målet om å skape verdens mest integrerte region forutsetter at Norden blir verdensledende på 5G. Parlamentarikerne forventer en felles nordisk satsing på infrastruktur for digital kommunikasjon, samt en modell for et samarbeid mellom private og offentlige aktører på tvers av nasjonale grenser.

— På samme måte som vi i Norden arbeider for et felles el-distribusjonsnett, burde vi også arbeide for å utvikle felles mål for utbygging av digital infrastruktur. De nordiske regjeringer må ta ansvar for å gi alle tillgang til internett uansett hvor man bor, samt sørge for å finne økonomiske middel for en raskt utbygging av datakommunikasjon i utkantdistriktene, sier Pyry Niemi, leder av utvalget for vekst og utvikling i Nordisk råd.

Et eget ministerråd for digitalisering

De nordiske samarbeidsministrene har vedtatt å etablere et tidsbestemt såkalt ad hoc-ministerråd, MR-Digital, for perioden 2018–2020. Det midlertidige ministerrådet har som oppgave å lede og koordinere tiltakene rundt digitaliseringssamarbeidet.

Ministerrådet er opprettet i henhold til retningslinjene i en ministerdeklarasjon som ble underskrevet i forbindelse med den nordisk-baltiske ministerkonferansen Digital North i Oslo i mai i år. 

Nordisk råds relevante utvalg fremmer nå et felles forslag som konkretiserer og støtter ministerrådets erklæring.

Verdens mest integrerte region

Dersom Norden skal virkeliggjøre ambisjonen om å bli verdens mest integrerte region, krever det betydelige innsatser fra de nordiske regjeringene – ikke minst innen kunnskapsutvikling.

— Selv om Norden ligger langt fremme når det gjelder utbygging av e-tjenester, så har ikke de nordiske universitetene kommet like langt når det gjelder å kunne tilby utdanninger on-line, tilgjengeliggjøring av forskningsdata og digitalt forskningssamarbeid. Om nordiske universitet skal kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen, må digitaliseringsspørsmålene prioriteres, sier Jorodd Asphjell, leder av utvalget for kunnskap og kultur i Nordisk råd.

Parlamentarikerne foreslår at NordForsk initierer et samarbeid om digitalisering innen høyere utdanning, samt skaper en arena for interaksjon med EdTech industrien som er i vekst i våre nordiske land.

Velferdsteknologi er særlig viktig i Norden

Et område som kan revolusjoneres med 5G, er helseområdet, derfor vil Nordisk råd ha felles standarder for velferdsteknologi. Norden er allerede langt fremme innen utvikling av velferdsteknologi, som bare blir viktigere og viktigere ettersom andelen eldre øker i befolkningen.

— Nordens välfärdscenter bør få i oppdrag å koordinere arbeidet med å utvikle en nordisk standard for velferdsteknologi som bygger på 5G. Velferdsteknologi og e-helse kan følge pasienten/brukeren uavhengig av tid og sted, og er derfor særlig viktig er særlig viktig i vår region med spredt bebyggelse der mange har lang vei til nærmeste spesialisthelsetjeneste, sier Bente Stein Mathisen, leder av utvalget for velferd i Norden.