Torgeir Knag Fylkesnes (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
111
Dato

Jeg legger merke til at representanten begrenser sin prinsipielle innvending mot forslaget og vil heller holde verden prinsipielt utenfor, men at Nordisk råd kun skal omhandle de nordiske innbyggerne. Det får være opp til representanten å mene, men det vil være en stor vingeklipping hvis ikke Nordisk råd kan ta opp aktuelle tema i verden. Hvor skal grensen gå? For eksempel har vi hatt en stor strid om sild og makrell, der blant annet EU har vært en sterk interessent. Mener representanten at den typen spørsmål heller ikke skal bli tatt opp i Nordisk råd?