Michael Tetzschner (Indlæg)

Information

Type
Innlegg
Tale nummer
386
Speaker role
Konservative Gruppe
Dato

Jeg synes det var mange riktige observasjoner i Pernilla Gunthers innlegg – hvilken profil har vi, hvorfor er vi uklare? De som ønsker å innvirke på budsjettet, skal i hvert fall ikke ha forventninger til dette vedtaket som treffes nå, fordi det er rett og slett et fait accompli – det er et forhandlingsresultat. Som alle forhandlingsresultater er det noe å glede seg over og noe å irritere seg over.

Det er en del av det samme vi møter i våre egne parlamenter. Det er så utrolig mye hyggeligere å bruke penger enn å finne penger og omprioritere. Da er det også mitt poeng og den konservative gruppens forslag som vi har tatt initiativ til, at vi har en systematisk evaluering og gjennomgang av våre institusjoner og prosjekter. Det vil komme til behandling parallelt med neste års budsjettbehandling.

Sommeruniversitetet er et ganske godt eksempel på vår manglende evne til å omprioritere. Man har bedt om og fått en faglig vurdering fra Technopolis som sier at vi ikke når de målene som midlene er stilt til disposisjon for å oppnå. Det er til dels helt ødeleggende rapporter og kritikker. Disse rapportene må frem som en del av budsjettunderlaget så vi kan ta en diskusjon og se om vi kan anvende pengene til noe bedre. Nå har man altså blitt stående med et typisk Nordisk råd-kompromiss – man flytter budsjettposten, men pengene følger med. Signalene er at man egentlig ikke bryr seg så mye om å finne gamle penger for å gjøre nye initiativer. Det er den kunsten vi må lære oss innenfor en nullramme i årene som kommer.