Eygló Harðardóttir (Indlæg)

Information

Type
Innlegg
Tale nummer
391
Speaker role
Minister for Nordisk Samarbejde, Island
Dato

Herr president! Jag vill tacka för alla kommentarer till budgeten. Jag kanske ska börja med en precisering. Saker håller på att hända ganska fort här. Som jag sade har det inte beslutats om en ny strategisk genomlysning; det är inte rätt. Men nu under sessionen har MRE i en skriftlig procedur bestämt sig för att starta en strategisk genomlysning av potentialen för ett framtida nordiskt energisamarbete, som jag tycker är en bra idé. Det kommer att startas upp på MRE:s möte nu i november.

Jag är också glad över att vi har kommit fram till en kompromiss genom förhandlingarna med Nordiska rådet och presidiet, och jag vill särskilt tacka för en fin dialog om budgeten för 2016. Det har redan nämnts här om NSU, och jag vet att det kanske inte är alla som är överens om att det var det bästa sättet att flytta över detta till MSA. Men jag tycker att det är viktigt att bibehålla denna verksamhet. Den är viktig för att bygga upp nätverk här i Norden. Det har visat sig genom vår diskussion och vår dialog med Nordiska rådet att det är rätt att göra det på det sättet. Detsamma gäller för till exempel journalistcentret.

Jag vill också tacka för det som sades om språksamarbetet. Jag tror inte att det endast handlar om finska. Ni kanske inte är överraskade över att jag också vill nämna isländska och även de andra språk som vi har i det nordiska samarbetet. Det är viktigt att vi fortsätter med samarbetet också om dessa språk.

Jag tackar för kommentarerna angående det nordiska huset här i Reykjavik. Det finska ordförandeskapet har sagt att det är en av de saker som de kommer att prioritera under sitt ordförandeskapsår. Jag tror också att vi måste hitta en strategi för hur vi ska hantera de nordiska husen i framtiden. Det ska bli en del av det profileringsarbete som vi håller på att starta. Vi har tankar på om huruvida vi ska öppna ett kontor i Bryssel, i Flensburg och på flera ställen, och vi måste hitta en strategi.

Jag vill tacka så jättemycket för diskussionen.