Juha Sipilä (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
6
Person
Speaker role
Statsminister, Finland
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Ensinnäkin voimme tehdä jokainen omassa maassamme sen, että pääsemme eteenpäin näiden 17 tavoitteen kanssa. Meidän täytyy nöyrästi suhtautua tavoitteisiin. Vaikka me olemme Pohjoismaissa hyvin pitkällä, niin me emme ole kuitenkaan tasa-arvokysymyksissä vielä saavuttaneet tavoitteita. Varmasti työllisyyskysymyksissäkin on tekemistä, mutta erityisesti tuolla ilmastopuolella meillä on itsellämme paljon tekemistä.

Kysymykseen, mitä me voimme sitten tehdä globaalisti yhdessä, niin kyllä se on tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli, jota me voimme pitää yhdessä esillä ja viedä sen hyviä puolia yhdessä eteenpäin. Tämä tulee, niin kuin tuossa edellisessä vastauksessani kerroin, jatkuvasti esille, kun maailmalla kulkee ja kertoo. Tätä pohjoismaista hyvinvointi- ja hyvinvointiyhteiskunnan mallia arvostetaan maailmalla, ja meidän pitäisi rohkeasti nostaa sitä esille ja tehdä siitä myös yhteinen vientituote ja osa kehityspolitiikkaa.

Skandinavisk oversettelse:Ärade ordförande! För det första kan var och en i sitt eget land arbeta för att göra framsteg med dessa 17 mål. Vi måste förhålla oss ödmjukt till målen. Även om vi har kommit långt i Norden har vi inte nått målen i jämställdhetsfrågorna. Mycket återstår säkert att göra när det gäller sysselsättningen, men speciellt i klimatfrågorna har vi själva mycket att göra.  Angående frågan om vad vi kunde göra tillsammans i ett globalt perspektiv så är det nog att tillsammans lyfta fram den nordiska välfärdsmodellen och utveckla fördelarna med den. Liksom jag sade i mitt föregående anförande tas detta ständigt upp under våra resor i världen. Den nordiska välfärdsmodellen är högt uppskattad ute i världen och vi borde modigt lyfta fram den och göra den till en exportvara och en del av biståndspolitiken.