Erkki Tuomioja (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
87
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Ihmettelen kyllä suuresti tällaista aloitetta. Aikana, jolloin meillä jännitystä kasvatetaan aivan tietoisesti eri puolilla, eri suunnilla, meidän pitäisi olla iloisia kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka ylläpitää normaaleja suhteita ja luo positiivista keskinäisriippuvuutta. Ei tällaista putkea rakennettaisi, jollei siellä olisi markkinoita. Ihmettelen myös Hans Wallmarkin käsitystä siitä, että tämä ei ole Saksan intresseissä. Jos me antaisimme kuitenkin saksalaisten itse ratkaista, mikä on heidän intresseissään ja mikä ei. Itse näen niin, että sellainen keskinäisriippuvuuden lisääminen, joka näissä olosuhteissa vähentää kenenkään intressiä lähteä mihinkään sotilaallisiin seikkailuihin, on päinvastoin positiivinen asia, jota meidän täällä Pohjoismaiden neuvostossakin tulisi tukea.

Skandinavisk oversettelse:

Jag förundrar mig stort över detta förslag. I en tid då man på många håll medvetet ökar spänningarna borde vi vara glada över all sådan verksamhet som upprätthåller normala relationer och skapar positivt ömsesidigt beroende. En sådan här ledning skulle inte byggas om det inte fanns en marknad för den. Jag förvånar mig också över Hans Wallmarks uppfattning om att detta inte ligger i Tysklands intresse. Tänk om vi skulle låta tyskarna själva avgöra vad som ligger i deras intresse och vad som inte gör det. Tvärtom anser jag själv att ett sådant ökat ömsesidigt beroende som under dessa omständigheter minskar någons intresse för militära eskapader är något positivt som vi här i Nordiska rådet borde stöda.