Laura Huhtasaari (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
118
Speaker role
Nordisk Frihed
Dato

Arvoisa presidentti! Maahanmuutto on ilmiö, jota voi ja pitää säädellä. Perustavanlaatuinen kysymys on se, mitä me maahanmuutolta haluamme, mitkä ovat ne tavoitteet ja miten niissä olemme onnistuneet.

Maailmassa on paljon vakavia humanitaarisia kriisejä. Tämä haaste on yhteinen, vaikka tietenkin jokainen valtio tekee omia ratkaisuja. Maahanmuuttopoliittisen ryhmän suurimpia hyötyjä on yhteistyö; voimme vaihtaa käytänteitä, voimme oppia toisiltamme ja voimme kehittää edelleen hyviä tapoja ja käytänteitä.

Yhdyn edustaja Eerolan näkemykseen tämän ryhmän tarpeellisuudesta.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Invandringen är ett fenomen som kan och bör regleras. En grundläggande fråga är vad vi önskar av invandringen, vilka målen är och hur vi har lyckats med dem. Det finns många allvarliga humanitära kriser i världen. Denna utmaning är gemensam, fastän varje stat naturligtvis fattar sina egna beslut. En av de största fördelarna med en invandringspolitisk grupp är samarbetet; vi kan utbyta praxis, lära av varandra och vidareutveckla bra metoder och rutiner. Jag håller med ledamot Eerola om att en sådan här grupp behövs.