Christian Juhl (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
215
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Tak for det. Jeg synes, at der er peget på et meget centralt område her, især i den debat, vi har haft, som jo til tider har været enormt negativ. Man skulle næsten tro, hvis man kun læste overskrifterne i nogle af aviserne, at det var sådan, at de nordiske landes befolkninger bestod af små, selvtilstrækkelige mennesker, som ikke ville have andre ind, som ikke kerede sig om, hvad der sker ude i den store verden, og som mente, at flygtninge helst skulle tage hjem, inden de overhovedet nåede Norden. Jeg er glad for, at der heldigvis også er andre billeder end dette meget, meget fremmedfjendske og meget negative billede, som nogle partier tegner.

Der er forskel på flygtninge og indvandrere, det er klart, og jeg vil fokusere på flygtningene. Jeg nævnte før, at flygtninge er 17 år undervejs i gennemsnit, før de kan vende tilbage til deres land, og derfor er det ikke en midlertidig tilstand, hvor man kan putte folk i teltlejre eller internere dem i lukkede lejre, hvor de ikke kan blive en del af samfundet. Det er simpelt hen ganske umenneskeligt, men desværre er der partier, som abonnerer på den holdning.

Der er to måder at gå til spørgsmålet på, nemlig: Skal de afvente situationen og ud hurtigst muligt, eller skal vi se dem som en ressource for samfundet, hvor de kan være en del af arbejdsmarkedet, gøre gavn og måske udvikle sig, få en uddannelse og en bedre sundhed? Og især: Hvordan kan deres børn få en chance for at komme videre i livet, selv om de så er i den her situation? Derfor er jeg rigtig glad for, at der fokuseres på børn og unge i det her afsnit.

I Danmark har vi også den samme debat, og der har vi netop haft nogle politikere med skarpe holdninger – og man skulle næsten tro, at det gjaldt hele Danmark, for regeringen står bag det - og en meget skarp politik, hvor det gøres så vanskeligt som muligt at være flygtning, og hvor man ikke tager ordentligt ansvar for, at de her mennesker kan udvikle sig og få et bedre liv.

Heldigvis har befolkningen i Danmark reageret ved at lave en forening, der tager godt imod flygtninge, i form af en forening, der hedder Venligboerne. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at befolkningen, civilsamfundet, i Danmark reagerer mod den politik fra regeringen, vi har i øjeblikket.