Lars-Arne Staxäng (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
422
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Dato

Tack för synpunkter och tack för frågan! Jag håller med om att detta kanske är det allra bästa sättet att hjälpa till med integrationen av våra nya människor som kommer från andra länder. Både inom utskottet och enligt min erfarenhet från Sverige, där jag också sitter med i en stiftelse som bland annat har gett pengar till idrottsföreningar, ser vi att integrationen på fotbollsplanen och i alla möjliga idrottsanläggningar är den som ger verkligt resultat. Detta är en sektor som kanske är den allra viktigaste för att vi ska få en bra integration.