Krista Mikkonen (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
443
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Arvoisa presidentti! Kiitoksia tästä erittäin hyvästä ehdotuksesta. Meillä on ainakin Suomessa ja varmaan myös monissa muissa Pohjoismaissa kuntatasolla aika paljon oltu aloitteellisia siitä, mitä tehdä ruokajätteelle, esimerkiksi sille ruoalle, mitä kouluilta jää, ja kuinka sitä voidaan lahjoittaa eteenpäin tai myydä hyvin nimellisellä hinnalla. Jokainen kunta Suomessa on omin toimin joutunut pohtimaan niitä käytäntöjä ja selvittämään, miten tämä voidaan tehdä, ja on erittäin hyvä, jos me pystymme Pohjoismaissa yhteisesti selvittämään nämä asiat ja luomaan sellaiset säännöt, että me kaikki tiedämme, että niitä noudattamalla on turvallista jakaa ruokaa eteenpäin ja saadaan ruokahävikkiä pienennettyä.

Keskiryhmä tukee tätä aloitetta. Tämä on erinomainen.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Tack för ett mycket bra förslag. Vi har i Finland och säkert också i många andra nordiska länder på kommunnivå varit ganska initiativrika i fråga om matsvinnet till exempel i skolorna, om att överlopps mat ska doneras eller säljas till ett helt nominellt pris. Varje kommun i Finland har tvingats fundera på metoder och utreda hur detta kan genomföras, och det är mycket bra om vi i de nordiska länderna samfällt kan utreda dessa frågor och skapa sådana regler att vi vet att vi med stöd av dem tryggt kan donera mat och minska matsvinnet.
Mittengruppen stöder detta förslag. Det är utmärkt.