Ruth Mari Grung (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
172
Speaker role
Talesperson för den Socialdemokratiska gruppen
Dato

Et av de områdene som Nordisk råd har jobbet mye med, er energi. Det er også et av de områdene hvor Norden har et fortrinn, og hvor vi allerede samarbeider på tvers av landene. Men et område hvor vi samarbeider lite, er forskning på energisamarbeid og hvordan vi kan ta en posisjon med hensyn til grønn omstilling. Vi hadde et seminar i går, jeg vet at Ministerrådet også jobber med det, så et direkte spørsmål er knyttet opp mot hvordan vi kan styrke energiforskningssamarbeidet på tvers av de nordiske land.