352. Maarit Feldt-Ranta (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
352
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Presidentti! Minulla oli repliikki kollega Eerolan puheenvuoroon.

Myös minä olen erittäin hyvilläni siitä, että olemme saavuttaneet laajan konsensuksen tästä asiasta. Tämä on yhteinen, iso ja tärkeä asia. Teemme tänään monta hyvää edistysaskelta, ja jatkamme vielä myöhemmin.

Kun kollega, edustaja Eerola tässä totesi, että niissä piireissä, joissa hän liikkuu, kyseenalaistetaan tämä pohjoismainen yhteistyö, niin toissa päivänä julkistimme tutkimuksen, jossa on haastateltu 3 000:ta Pohjoismaan kansalaista, myös suomalaisia, ja 90 prosenttia meidän kansalaisistamme oli sitä mieltä, että tämä pohjoismainen yhteistoiminta on joko tärkeää tai erittäin tärkeää.

Myös Suomessa tämä pohjoismaisen yhteistyön arvostus on korkealla. Meidän kansallinen Norden-yhdistys, Pohjola-Norden, teki joitakin vuosia sitten kyselyn. Lähes 80 prosenttia suomalaisista sanoi, että he arvostavat erittäin korkealle tämän pohjoismaisen yhteistoiminnan.

Uskon, että jos voimme näin hyvässä yhteishengessä jatkaa tätä yhteistoimintaa, niin tämä luottamus kasvaa entisestään.

Skandinavisk oversættelse

President! Jag har en replik till kollegan Eerolas anförande. Också jag är mycket nöjd med att vi har nått ett brett samförstånd i den här frågan. Det här är en gemensam, stor och viktig fråga. Vi kommer att göra flera bra framsteg i dag och fortsätter senare. Kollegan, ledamot Eerola konstaterade att de kretsar som han umgås med ifrågasätter detta nordiska samarbete, men i förrgår publicerade vi en undersökning med 3 000 medborgare i de nordiska länderna, också finländare, och 90 procent av våra medborgare ansåg att det nordiska samarbetet är antingen viktigt eller mycket viktigt. Också i Finland värdesätter man det nordiska samarbetet. Vår nationella Norden-förening, Pohjola-Norden, genomförde en enkät för ett antal år sedan. Nästan 80 procent av finländarna sade att de sätter mycket högt värde på detta nordiska samarbete. Om vi kan fortsätta detta samarbete i så här god anda tror jag att denna uppskattning kommer att öka ytterligare.