379. Aksel V. Johannesen (Indlæg)

Ærede præsident, kære nordiske venner. Jeg vil først benytte lejligheden til at takke for en rigtig god session og aften i går. Det har været en fornøjelse at være her i det smukke Helsinki. Jeg har med stor interesse studereret udstillingen om opbygningen af en nation, som nu kan fejre sin 100 års fødselsdag. Jeg ønsker Finland stort tillykke med deres 100 års uafhængighed.

Det tager lang tid at opbygge en velfungerende nation; det er hårdt arbejde. Det ved Færøerne alt om. Vi bygger stadig, for opbygningen af en nation er tilnærmelsesvis en proces, som aldrig slutter. Vi kan altid gøre det bedre, og vi vil altid noget mere. På samme måde er det nordiske samarbejde en kontinuerlig proces, som vi hele tiden forbedrer.

Jeg står nu her og skal forklare Færøernes ønske om at blive et fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og omfattet af alle nordiske aftaler og konventioner. Foran os ligger endnu en færøsk ansøgning om fuldgyldigt medlemskab af de nordiske institutioner. Et enstemmigt færøsk parlament har nu i flere årtier ønsket ligestilling for Færøerne i Norden. Vi vil bygge videre på vores nation. Det må da kunne lade sig gøre. Spørgsmålet er ganske enkelt at tage stilling til: Ønsker de nordiske lande, at Færøerne kan deltage på lige fod med de andre nordiske lande i det nordiske samarbejde?

Færøerne vil tage det fulde ansvar. Vi vil selv betale. Vi vil følge op på alle nordiske aftaler. Vi vil give nordiske borgere fulde rettigheder på Færøerne. Vi vil nedbryde grænsehindringerne. Vi vil arbejde passioneret og engageret. Vi vil blive ved og ved med at udvikle og styrke det nordiske samarbejde.

Ærede præsident, det er 55 år siden, at Helsingforsaftalen blev indgået – 55 år siden. I aftalen er der ingen bestemmelser om optagelse af nye medlemmer. Den nævner intet om observatørstatus eller associerede medlemskaber, som andre internationale organisationer gør. Nu hvor vi er samlet i selveste Helsingforsaftalens fødested, burde det være et oplagt startskud til at initiere en ændring af Helsingforsaftalen, så den er i tråd med tiden og ønskerne i vores egen samtid.

Færøsk medlemskab er et spørgsmål om politisk vilje, ikke et spørgsmål om jura, for nordisk samarbejde er en politisk vision snarere end en juridisk forpligtigelse. Visionen er forankret i vores mellemfolkeretlige relationer, fælles historie og værdier. Dette bør afspejles i et samarbejde, hvor alle er på lige fod.

Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke skal være muligt for de nordiske lande at anerkende den færøske nation på lige fod med de øvrige nordiske nationer. De nordiske værdier, som vi bygger samarbejdet på, er anerkendt og beundret internationalt. De beundrer vores ufravigelige stilling til grundidealer som demokrati, ligestilling, respekt for folkeretten og anerkendelse af mindretal. Hvorfor det så ikke også skal være muligt for de nordiske lande at anerkende det færøske folk på lige fod med de øvrige nordiske folk, er svært at forstå. De afviste ansøgninger strider endnu en gang imod nordiske værdier og traditioner. Lad være med det!

Ærede præsident, det er både besynderligt og forbavsende at se, at Præsidiet for et nordisk samarbejde bruger den danske grundlov, den danske forfatningsret, som stopklods for udviklingen af det nordiske samarbejde. Den forhenværende danske statsminister Anker Jørgensen fremlagde jo en ansøgning om færøsk medlemskab den 7. februar 1980. I alle disse år har grundloven været uændret. Hvorfor kunne det lade sig gøre dengang, når det åbenbart ikke kan lade sig gøre i dag? Hvad har ændret sig siden dengang? Vi må desværre erkende, at det eneste, som har ændret sig, er den politiske vilje til ægte og inkluderende samarbejde mellem alle de nordiske nationer. Det må siges at være meget unordisk og bagvendt pludseligt at komme med det dansknationale forfatningsretlige argument for at begrænse Færøerne i det nordiske samarbejde, for spørgsmålet er: Hvorfor skal det være færøsk eller dansk-færøsk? Det er et nordisk spørgsmål.

Jeg appellerer derfor endnu en gang til, at I ikke afviser vores ansøgning. Vi har i øjeblikket en konstruktiv dialog om, hvordan Færøerne fremover kan deltage i det nordiske samarbejde. Lad os fortsætte denne dialog i en god ånd; lad det ikke denne gang løbe af sporet på grund af en afvisning fra jeres side. Mange tak.