387. Ineqi Kielsen (Replik)

Jeg vil bare spørge hr. Dencker, om jeg har forstået det rigtigt: Er det i rigsfællesskabets interesse, at Grønland og Færøerne ikke skal repræsenteres i Nordisk Råd? Er det rigtigt forstået?