394. Pauli Trond Petersen (Indlæg)

Tak for det, ærede præsident.

Dette er første gang, jeg deltager i Nordisk Råds session, og jeg vil starte med at ønske Finland hjertelig tillykke med 100-årsjubilæet som selvstændig nation. Jeg vil ønske de nordiske lande tillykke med, at man har opbygget det nordiske samarbejde som et unikt samarbejde mellem de nordiske folk baseret på demokrati, velfærd, ligeværdighed, menneskerettigheder og respekt for folkenes selvbestemmelsesret.

Nu mangler vi bare at fuldføre arbejdet. Og det er det, som vi taler om i dag: Færøerne har endnu engang ansøgt om at blive fuldgyldigt medlem af det nordiske samarbejde, for vi vil tage ansvar og forpligtige os i det nordiske samarbejde. Vi vil arbejde for at udvikle det nordiske samarbejde på alle områder; vi vil have de samme rettigheder og pligter som de andre nordiske lande, kort sagt demokrati, ligestilling og ens rettigheder. Den færøske ansøgning bygger på alle de principper og værdier, som vi hylder i Nordisk Råd og i det nordiske samarbejde.

Derfor er det med stor undren, at jeg ser betænkningen fra præsidiet om ikke at gå videre med den færøske ansøgning, ikke mindst da man anvender ensidige juriske argumenter fra den danske stats side, som går imod det færøske folks rettigheder og ligestilling, uden at man har hørt de færøske myndigheder. Det har ikke noget med demokrati at gøre; det har ikke noget med ligestilling at gøre; det har ikke noget med respekt at gøre. Det går imod alle de nordiske værdier, som vi hylder.

Jeg er derfor overbevist om, at mine ærede kolleger her i salen vil vise os den respekt at stemme for det forslag, som den færøske delegation har fremsendt. Vi råder ministerrådet til at indgå i en åben dialog om, hvordan den færøske ansøgning kan imødekommes, og at de færøske myndigheder bliver hørt på et ligeværdigt grundlag. Tak.