Jorodd Asphjell (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
412
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Dette er et veldig viktig spørsmål, som berører alle som bor i Norden, og som folk er opptatt av. Først og fremst tror jeg spørsmålet kom opp med bakgrunn i den populære tv-serien Skam fra Norge, der ungdommer fra hele Norden så på nettet og fulgte med på det programmet. Det ble stoppet fra dem som har opphavsrettighetene til musikken.

Bertel Haarder sa at dette er et veldig viktig tema. Det er som han sier, at her er det ikke om vi skal få opphevet geoblokkering, men hvordan vi skal sørge for at den kan oppheves. Vi spurte også statsministrene da de hadde spørretime her tidligere uken. Da var Erna Solberg litt overfladisk og sa at dette har sin bakgrunn i opphavsrettigheter. Det vet vi alle sammen, men hvordan kan vi da løse dette på en god måte? Det handler selvsagt ikke om alle typer kanaler – det handler om statskanalene i de nordiske land, som lett kan sende programmer og nyheter på tvers av landene.

I går hadde utvalget for kunnskap og kultur møte med alle de nordiske kulturministrene. Bertel Haarder var også til stede der, og det samme temaet ble tatt opp. Dette forslaget vil S-gruppen støtte, og vi håper vi her legger et sterkt press på samarbeidsministrene og de ulike regjeringene for å finne en god og snarlig løsning, slik at innbyggere i Norden kan se hverandres programmer.