3.1.
Danmarks statsministers presentasjon av formannskapsprogram for Nordisk ministerråd 2020, muntlig

62
Vittus Qujaukitsoq
Innlegg

Tak, formand. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Danmark for forberedelsen af det kommende formandskab i 2020.