17.4.
Betænkning over medlemsforslag om arktisk turistklynge, A 1778/vækst