17.4.
Nefndarálit um þingmannatillögu um ferðaþjónustu á norðurskautssvæðinu, A 1778/vækst