65. Mikael Staffas (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
65
Speaker role
Mittengruppens talesperson
Dato

Fru president! Det här är ett väldigt angeläget ärende. Bara här för några dagar sedan gjorde vi i stora delar av Norden den här skruvningen på klockan igen. Vi bytte från sommar- till vintertid, och det är något som egentligen samtliga invånare i Norden och Europa varit tydliga med att berätta att vi inte vill fortsätta med det här. Där har också EU beslutat att vi ska upphöra med det här 2021. Vad däremot EU inte gjorde var att besluta hur vi skulle göra det här. Det här lämnades öppet inför alla regeringar och alla länder i Europa att bestämma själva. Och ni kan ju tänka er vilket kaos det här skulle bli om man gjorde det här utifrån sin egen horisont och inte tittade på helheten. Så därför uppmanar jag, och jag beklagar att statsminister Rinne inte sitter kvar i salen, för det här är egentligen riktat direkt till den finska regeringen. Men jag hoppas att presidiet, som antagligen kommer att få det här medlemsförslaget till sig, behandlar det skyndsamt, för nu är det bråttom, eftersom beslutet ska göras före våren, för det är då som EU ska besluta.

Vad är det då man ska besluta om? Vårt förslag är att vi ska införa något som jag har velat kalla en gemensam nordisk tidszon: alltså det är samma tidszon för Sverige, Norge, Danmark, Finland och Åland. Så att vi slipper de här tidsskillnaderna som blir då vi reser mellan landets gränser, när vi tittar på varandras tv-program - när vi har fått geoblockeringen upphävd så att vi klarar av att titta på varandras tv-program.

Det här är också ett led i integreringen av en av den mest integrerade regionen i världen, som vi har en strävan att Norden ska bli. Så det här är ett första litet steg, men väldigt tydligt för alla invånare som bor i Norden. Så vårt förslag är att Norden ska ha en gemensam tidszon för Sverige, Norge, Danmark, Finland och Åland.