94. Gunilla Carlsson (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
94
Speaker role
Nordisk Råds vice præsident
Dato

Två stycken har begärt replik, men vi har uppmanats att avsluta på den tid som har begärts. Ni kommer alltså att få fortsätta behandlingen av dessa ärenden i utskotten.

Jag har inga fler talare på talarlistan, och diskussionen är därmed avslutad.

Alla förslagen behandlas som sagt vidare i respektive utskott eller i presidiet. Tack för väldigt bra diskussioner!

Därmed är dagordningspunkt 4 avslutad och likaså dagens förhandlingar.