194. Hans Wallmark (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
194
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Låt mig inleda med att säga att det som utrikesministern just avslöjade, att vi nu får en Stoltenberg II-rapport till stånd tack vare utredaren Björn Bjarnason, är väldigt bra. Sedan kan vi diskutera det exakta namnet på rapporten. Jag förstår att utrikesministrarna kommer att lägga en osedvanligt stor mängd tid på detta. Rapporten är viktig och välkommen, för detta är något som vi från Nordiska rådet har gett brett uttryck för. Vi tog upp det senast när vi hade möte i Helsingfors. Detta är bra besked.

Jag tror att det är bra att vi ser på den typ av hot och risker som riktas mot våra länder i ett brett perspektiv. Det är både militära och civila hot. Senare i dag kommer vi från Nordiska rådets presidium att presentera en rapport om samfundssäkerhet.

Något som besjälar många av oss, även om vi själva kanske har olika åsikter om både Natomedlemskap och EU-medlemskap, är att vår del av världen, från Arktis till Östersjön, från Grönland till Bornholm, är utsatt för ungefär samma typ av säkerhetspolitiska utmaningar. Då måste vi vara närvarande, därför att tomrummet om inte Norden är där, om inte Europa är där och om inte Nordamerika är där kommer att fyllas av andra. Dessa aktörers agenda är inte nödvändigtvis densamma som vår. Därför är det bra att vi tittar på samfundssäkerhet, att vi får denna rapport och att vi fyller vår del av världen med vår närvaro – den nordiska, den europeiska och vidare mot Nordamerika.

Avslutningsvis tycker jag att vi alla ska använda Berlinambassaden som det goda exemplet. Fem självständiga länder kommer samman och gör ett gemensamt avtryck i en av Europas viktigaste huvudstäder. Det är en bild av nordiskt samarbete.