391. Mikko Kärnä (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
391
Person
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dato

Arvoisa puheenjohtaja! Keskiryhmä tukee tätä mietintöä arktisesta turismiyhteistyöstä.

Taloudet pohjoisessa kasvavat, ja turismi on tähän suurin syy, koska todella monet ihmiset haluavat kokea alueen uniikin luonnon ja sen tarjoamat antimet. Erityisesti matkailu Aasiasta on lisääntynyt.

Lisääntynyt kiinnostus arktista aluetta kohtaan tuo mukanaan uusia haasteita meille päättäjille. Alueen luonto sekä infrastruktuuri ovat yhä suuremman paineen alla, ja tämä vaatii myös meiltä linjauksia: Miten huolehdimme siitä, että luontoa ei tuhota, kun turistit yhä isommissa määrin vierailevat alueella? Entä miten rekrytoimme arktiselle alueelle lisää osaavaa työvoimaa? Entä miten meidän tulee valmistautua mahdollisiin poikkeustiloihin arktisella alueella?

Mikäli toivomme sellaista kasvua, jossa huomioidaan Pohjoismaiden kunnianhimo ilmaston ja kestävyyden suhteen, tarvitsemme yhä tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa tiedonvaihtoa myös turismin alalla. 

Jo tänä päivänä löytyy iso määrä sekä yksityisen että julkisen sektorin yhteistyöjärjestöjä turismin alalla mutta ei mitään koko Pohjolan arktisen alueen puolesta. Siksi keskiryhmä on iloinen siitä, että nyt otamme askeleita kohti tiiviimpää yhteistyötä. Me seisomme arktisen tiedonvaihdon ja arktisen matkailun puolella.

 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade ordförande! Mittengruppen stöder detta betänkande om arktiskt turismsamarbete.

Ekonomierna i norr växer och turismen är den största orsaken till detta, eftersom väldigt många människor vill uppleva den unika naturen i regionen och allt den kan erbjuda. I synnerhet ökar antalet turister från Asien.

Det ökade intresset för den arktiska regionen medför nya utmaningar för oss beslutsfattare. Naturen och infrastrukturen i regionen är under allt större tryck, och detta kräver också riktlinjer av oss: Hur kan vi undvika miljöförstöring då allt fler turister besöker området? Hur kan vi rekrytera mera kunnig arbetskraft till den arktiska regionen? Hur ska vi förbereda oss på eventuella exceptionella situationer i den arktiska regionen?

Om vi vill ha en tillväxt som tar hänsyn till de nordiska ländernas ambitiösa mål i fråga om klimat och hållbarhet, behöver vi ett allt intensivare samarbete och bättre informationsutbyte också inom turismsektorn. 

Det finns redan ett stort antal samarbetsorganisationer för turism i både den privata och den offentliga sektorn, men ingenting för den arktiska regionen i Norden som helhet. Därför gläder det mittengruppen att vi nu tar flera steg i riktning mot ett närmare samarbete. Vi stöder arktiskt informationsutbyte och arktisk turism.