426. Jorodd Asphjell (Hovedindlæg)

Informasjon

Type
Hovedinnlegg
Tale nummer
426
Speaker role
Valgkomitteens talsperson
Dato

Jeg skal ikke referere alle innstillingene, for de er delt ut på delegatenes bord. Men jeg vil på vegne av valgkomiteen, som dens leder, takke for et godt samarbeid med alle dem som har sittet i valgkomiteen. Dette er en enstemmig innstilling fra valgkomiteens side.

Valgkomiteen har en bekymring, og det er hvordan vi skal oppfylle likestillingsprinsippet i alle utskott, eller utvalg, og vi har et forslag til hvordan vi kan gjøre det neste gang. Det er at partiene må innstille både et mannlig medlem og et kvinnelig medlem, slik at man har muligheten til å oppfylle de kravene som likestillingen gir.

Men ut over det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at jeg håper Nordisk råd slutter seg til valgkomiteens enstemmige innstilling til de valgene som vi nå skal gjennomføre.