Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Ge dina kläder ett längre liv

06.09.16 | Nyhet
Tøjsælger
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Att använda kläder längre och se till att hela kläder återanvänds ger större miljövinster än att lämna dem till material- eller energiåtervinning. Det visar en ny studie utförd på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Varje år handlar nordiska konsumenter runt 365 000 ton nya kläder och ny hemtextil som sängkläder, gardiner och handdukar, det vill säga ungefär 14 kilo per person. Textilkonsumtionen har stor negativ miljöpåverkan och därför har Nordiska ministerrådet tagit fram en handlingsplan för hållbart mode och hållbara textilier med visionen att Norden till år 2050 ska vara världsledande inom hållbar design, konsumtion och produktion. Mode och textil ska vara en del i den cirkulära ekonomin och produkterna ska ha lång hållbarhet och användas länge. Och när uttjänta kläder som inte längre kan användas har samlats in ska textilfibrerna kunna återvinnas i slutna kretslopp om och om igen.

En ny nordisk studie visar att återanvändning av textil ger stora miljövinster. Man har utfört livscykelanalyser på olika behandlingsmetoder och jämfört olika material och räknat fram miljövinsten för återanvändning jämfört med återvinning. Som en del av studien ingick att sammanställa data och uppgifter som samlats in för att genomföra livscykelanalysen i en databas. Databasen kommer att göras tillgänglig och kan också användas av myndigheter, forskare och andra aktörer för att beräkna miljöpåverkan av olika behandlingsmetoder för textil och textilavfall.

Ull bäst i återvinning

Resultatet visar att miljövinsten är störst för återanvändning av ull följt av bomull och polyester. Trots att man har räknat in transporterna för begagnade kläder till andra länder för återanvändning, även Afrika, så har miljövinsten övervägit. Studien konstaterar också att när väl kläderna blivit ett avfall så är materialåtervinning mer fördelaktigt än energiåtervinning.

– Den här studien visar att nordiska konsumenter kan bidra till klimatet och miljön genom att återanvända mer kläder och textilier. Man kan köpa mer kvalitet och använda kläder och textilier längre och när man inte längre vill använda dem själv, sälja eller ge bort dem till någon annan, det vill säga inte slänga hela kläder, säger Yvonne Augustsson, projektledare vid Naturvårdsverket i Sverige.

En tidigare svensk studie har visat att runt 60 procent av kläderna och hemtextilerna som slängdes i det osorterade hushållsavfallet var i sådant skick att de skulle kunna användas igen, det vill säga hela och oslitna. Även skor i gott skick återfanns.

Fakta

  • En genomsnittlig skandinavs textilkonsumtion under 20 år motsvarar att köra en bil ett varv runt jorden.
  • För att producera en ny T-shirt krävs bland annat 10 fulla badkar vatten.
  • Enbart i Sverige beräknas runt 100 000 ton textil hamna i soporna per år. Om tjugoåtta procent skulle återanvändas och tjugosex procent skulle återvinnas så skulle koldioxidutsläppen minska med över 450 000 ton och mer än 50 miljoner kubikmeter vatten skulle sparas, vilket motsvarar mer än Köpenhamns förbrukning av hushållsvatten.

Studien har genomförts på uppdrag av avfallsgruppen inom Nordiska Minsisterrådet av FORCE Technology och David Watson, PlanMiljø i Danmark, Swerea IVF, Sverige och Østfoldsforsning, Norge.