Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet: Förbjud mikroplaster i kosmetik

25.01.17 | Nyhet
Hanna Kosonen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet lägger upp till ett totalförbud mot mikroplaster i kosmetik och hudvårdsprodukter, ett konsumentnära förslag som - om det förverkligas - placerar in Norden som en föregångarregion på plastlagstiftningens världskarta.

Hanna Kosonen (C, Finland), ordförande i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, understryker att förslaget inte gör anspråk på att dramatiskt sänka halterna av mikroplaster i hav och vattendrag men att signalvärdet är desto större.

– Ett förbud har ett stort signalvärde gentemot näringsliv och beslutsfattare på andra håll i världen. Detta eftersom det sätter sökljuset på mikroplasternas negativa konsekvenser och kan skynda på politisk handling och beslut som gagnar såväl människor som miljö, säger Kosonen. 

40 ton i havet

Enligt rapporten ”Sources of microplastic pollution to the marine environment” leder mikroplaster tillsatta i kosmetik till att 40 ton mikroplaster årligen rinner ut i havet bara i Norge. Jämförbar statistik har publicerats även i Danmark. Såväl konsument- och miljöorganisationer som plastindustrin själv, som Nordiska rådet hört under processens gång, förhåller sig positivt till ett förbud.

Plastfrågan har på senare tid engagerat stora delar av partifältet i Nordiska rådet. Det aktuella förslaget har sin upprinnelse i ett initiativ från Socialdemokratiska gruppen, men även Mittengruppen har haft mikroplasterna på sin agenda.

Bildäck största problemet

Hanna Kosonen försäkrar att Nordiska rådets hållbarhetsutskottets arbetar vidare för att motverka plastavfall och överanvändning av plast.

- Det som många inte vet är att bildäck är den största källan till mikroplaster i våra hav. Kanske kunde det vara mål för en samnordisk insats. Men för närvarande bearbetar vi ett förslag från Mittengruppen om att reducera plastavfallet i Norden, bland annat plastpåsar och icke-nedbrytbara plaster, säger Kosonen.

  • Förslaget om ett nordiskt förbud mot mikroplaster i kosmetik debatteras i plenum vid Nordiska rådets vårsession i Stockholm den 3-4 april.