Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1967 Johan Borgen, Norge: Nye noveller

1967 Johan Borgen, Norge: Nye noveller
gyldendal.no

Om författaren

Johan Borgen arbetade som redaktör, kritiker och kåsör i en rad norska tidningar. Under ockupationen skrev han en rad orädda kritiska artiklar, vilket ledde till att han blev arresterad av Gestapo 1941 och satt en tid i koncentrationslägret Grini. Hans stora litterära genombrott kom på femtiotalet med romantrilogin Lillelord. I den förenas ett djuppsykologiskt perspektiv med en realistisk tidsskildring.

Om det vinnande verket

Nye noveller består av 18 texter som beskriver och analyserar olika aspekter av den mänskliga naturen. Texterna är grupperade under temana kärleken, hatet, barndomen, djuren som spegel av människorna och nerverna. Han undersöker mänskliga grundförutsättningar som varseblivningen av tiden och rummet. Utforskandet av den fysiska världen, representerar också ett existentiellt sökande. I några noveller anslås en exalterad mytologiskt-romantisk ton, i andra en betydligt mer realistisk. En novell, Vi mördare, kan närmast liknas vid en kondenserad deckare. Gemensamt för samtliga noveller är närvaron av en sjukdomskänsla under den idylliska ytan.

Nye noveller

Publicerad av: Gyldendal Norsk Förlag 

Publikationsår: 1965

Det här är vad bedömningskomittén sade

Johan Borgen, berättare, dramatiker och essäist, har nått högt inte minst i sina noveller, där han med språklig precision utvecklar sin mångsidiga verklighetsbild och tolkar människans föränderliga väsen.