Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1962 Eyvind Johnson, Sverige: Hans nådes tid

1962 Eyvind Johnson, Sverige: Hans nådes tid
Harald Borgström

Om författaren

Eyvind Johnson var en författare med utpräglad episk inriktning. Ämnesvalen spänner vitt från grekisk antik – Strändernas svall, en modernistisk omdiktning av Odysséen – till författarens hårda norrbottniska uppväxtmiljö som han skildrar i romansviten om Olof. Ett starkt engagemang i tidens brännande moraliska och politiska problem, ledde honom till konsekventa ställningstaganden gentemot diktatur och övergrepp mot den enskilda människan. Johnson tilldelades Nobelpris 1974.

Om det vinnande verket

Hans nådes tid är en historisk roman som utspelar sig i det karolingiska tidevarvet. Huvudperson är Johannes Lupigis som tillhör det av Karl den store besegrade langobardiska folket. Lupigis tas i tjänst i det karolingiska hovet och gör karriär som kejsarens hemlige skrivare. I en modernistisk komplex berättarstruktur med ledmotivsteknik och insprängda prosalyriska avsnitt, får läsaren ta del av centralgestaltens livshistoria och hans folks öden. Det är en avgrund mellan den leende skrivarens resignerade förbindlighet och hans inre, där skriken från de besegrade och fängslade inte låter sig tystas. Romanen penetrerar de allmängiltiga frågorna om textens förhållande till makten och historien. Men det målas också en personlig bild av skrivaren, där man kan ana Eyvind Johnsons egna anletsdrag.

Hans nådes tid

Publicerad av: Bokförlaget Aldus 

Publikationsår: 1960

Det här är vad bedömningskomittén sade

Nordiska rådets litteraturpris 1962 går till Eyvind Johnson för romanen "Hans nådes tid", som med gestaltskapande kraft och i en hemlighetsfull, ironisk stil lyfter fram ett stort historiskt stoff till en spegel för vår tid.