Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1976 Ólafur Jóhann Sigurðsson, Island: Að laufferjum og Að brunnum

1976 Ólafur Jóhann Sigurðsson, Island: Að laufferjum og Að brunnum
Jón Kaldal

Om författaren

Ólafur Jóhann Sigurðsson växte upp under enkla lantliga förhållanden och fick på vintrarna skolundervisning av en vandrande ambulerande lärare. Som femtonåring vandrade han själv till Reykjavik med målet klart för sig: han skulle bli författare. Efter en del inledande svårigheter uppnådde han en viss framgång och fick möjlighet att studera i Köpenhamn och New York. Sigurðssons tidiga verk är romaner skrivna i en socialrealistisk stil, och skildrar det isländska samhällets modernisering under 1900-talet. Han utgav också diktsamlingar, noveller och barnböcker.

Om det vinnande verket

Du minns en brunn är egentligen en diktsamling i två delar: Að laufferjum (”Vid lövfärjorna”) och Að brunnum (”Vid brunnarna”). Det var första gången som ett isländskt verk tilldelades priset. Sigurðsson uttrycker sig i huvudsakligen i traditionella lyriska former. Det är en poesi präglad av en stark naturkänsla, han uttrycker den glädje människan känner vid betraktandet av naturens växlingar. Men han använder även naturföreteelser på ett mera symbolistiskt sätt, speciellt vattnet blir hos Sigurðsson en ofta mångtydigt använd symbol: vattnet som livgivare, som ursprung, som källa – han minns en brunn.

Að laufferjum og Að brunnum (Du minns en brunn)

Publicerad av: Menningarsjóður 

Publikationsår: 1976

Det här är vad bedömningskomittén sade

Ólafur Jóhanns lyriske kunst og budskab forbinder traditioner i nordisk poesi med bevidstheden om det moderne menneskes konfliktfyldte situation, der for denne digter udtrykkes ved den tragiske modsætning mellem naturen og et af teknikken behersket samfund.