Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

2006 Göran Sonnevi, Sverige: Oceanen

2006 Göran Sonnevi, Sverige: Oceanen
Sara Mac Key

Om författaren

Göran Sonnevi är född i Lund och växte upp i Halmstad. Sonnevi debuterade 1961 med diktsamlingen Outfört. Han är en av Sveriges mest kända poeter och har fått flera litterära utmärkelser däribland Bellmanpriset, Aftonbladets lyrikpris och De nios stora pris.

Om det vinnande verket

Oceanen utkom 2005 och diktsamlingen kan liksom titeln antyder, liknas vid just en ocean. Kortare dikter varvas likt vågrörelser med längre sviter som bildar ett ordhav. Döden är ett centralt tema i diktsamlingen. Här pågår samtal med de döda: diktarens föräldrar, vänner och diktarkollegor – Dante, Hölderlin, Blake. Oceanen är en slags självbiografi i diktformat, som spänner över ett ännu inte avslutat liv. Oceanen är politisk, engagemanget på vänsterkanten är viktigt, men också invändningarna och omprövningarna. Oceanen är kritisk, rovdriften anklagas liksom, kriget, kapitalismen och imperialismen. Oceanen är uppfordrande, i framhävandet av människans ansvarsfulla relation till politiken, moralen och medmänniskan. Men Oceanen är till slut älskande: mystiskt och erotiskt, sinnligt och andligt.

Oceanen

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 2005

Det här är vad bedömningskomittén sade

"Oceanen" är ett ordhav att sänka sig ned i och omslutas av. Det spänner över ett liv och en poetik som ännu är levande, oavslutad och sökande. Med en akut angelägenhet skriver Sonnevi en poesi som befinner sig i ständig dialog med såväl de politiska och sociala skeendena som de personliga frågorna om skuld och ansvar.