Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1999 Pia Tafdrup, Danmark: Dronningeporten

1999 Pia Tafdrup, Danmark: Dronningeporten

Om författaren

Pia Tafdrup är född i Köpenhamn, växte upp på Nordsjälland och debuterade litterärt 1981. Hon har framförallt utgett diktsamlingar varav den mest kända är Kristallskogen (1992), men har också publicerat romaner och teaterstycken. Pia Tafdrup sitter i Det Danske Akademi sedan 1989 och i den Europeiska poesiakademien (European Academy of Poetry). Hon har bland flera andra utmärkelser fått Svenska Akademiens nordiska pris och Weekendavisens litteraturpris.

Om det vinnande verket

Drottningporten kom till efter ett besök i Jerusalem. Efter en dags vandringar i den gamla staden kunde hon notera att ingen av stadens åtta portar hade kvinnliga attribut. Hennes impuls blev då att skapa en kvinnlig port i litteraturens skepnad – Drottningporten. Diktsamlingen består av nio delar eller kapitel. Varje del innehåller sju poem med en egen titel: Droppen, Sjön, Floden, Brunnen, Havet, Livets vätskor, Badet, Regnet och Regnbågen. Vattnets metaforik dominerar språket och knyter an till det kvinnliga. Språket är sensibelt med en rik suggestiv skönhet och stor precision. Pia Tafdrup berättar om kvinnan och hennes kropp. Det handlar om relationen mellan mor och dotter, om sexualiteten, kärleken, havandeskapet, förlossningen, döden, lyckan och sorgen. Som en kontrasterande struktur i diktsamlingen uppträder den konstanta dialogen med litteraturen, den klassiska musiken och bildkonsten.

Dronningeporten

Publicerad av: Förlaget Gyldendal 

Publikationsår: 1999

Det här är vad bedömningskomittén sade

Pia Tafdrups "Dronningeporten" er en digtsuite centreret om vandet i alle dets former. Den er et samlet billede på grundbetingelserne i naturens og menneskets livscyklus, spejlet igennem en kvindelig forestillingsverden med kroppen som akse, i et digterisk sprog med stor visuel og emotionel kraft.