140. Staffan Eklöf (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
140
Speaker role
Nordisk Frihed
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Å Nordisk frihets vägnar välkomnar jag Mittengruppens förslag om gemensamma analyser av de nordiska ländernas säkerhetssituation och möjligheten till samarbete för att nå den största gemensamma effekten i försvaret av vårt närområde. När rapporten sedan kommer, oavsett om den heter Stoltenberg II eller något annat, får vi naturligtvis ta saken därifrån.

Nordisk frihet har tidigare i Nordiska rådet föreslagit ett större säkerhetssamarbete. I och med Finlands och Sveriges nära förestående Natoanslutning ökar dessutom möjligheterna och enkelheten när det gäller ett samarbete i de här frågorna.

Som förslagsställarna påpekar ligger säkerhetsfrågorna och beredskapsfrågorna i topp när det gäller det som våra folk vill att vi ska samarbeta kring. Jag anser att det är en god idé att lyssna på vad våra uppdragsgivare, de nordiska folken, vill att vi ska arbeta med.