Nordisk samarbeid på demokrati-turnè:

Nordiske og baltiske demokratifestivaler 2024

Nordisk ministerråd er klar med debattarrangementer på seks nordiske og tre baltiske demokratifestivaler, hvor politikere, sivilsamfund, eksperter, unge og næringsliv møtes og snakker politikk direkte med de nordiske borgerne. 

Fotograf
Multiple

Gjennom hele sommeren kan du møte oss og våre nordiske institusjoner og samarbeidspartnere på demokratifestivaler på tvers av hele Norden og Baltikum.

I år vil det Nordiske fokuset være på motstandsdyktige og trygge samfunn, fri mobilitet i Norden og sirkulære og grønne samfunn. Temaene går igjen ved alle de nordiske og baltiske demokratifestivalene vi deltar i.

Arrangement i fokus

Fotograf
Ricky John Molloy/norden.org

Hur kan vi stoppa greenwashing, stärka konsumentmakten och den gröna konkurrensen?

Det är bråttom att ställa om till en mer hållbar konsumtion. Ett av hindren är greenwashing. Men nu tar EU i med hårdhandskarna mot vilseledande miljömarknadsföring. Det kan stärka den nordiska miljömärknignen Svanen.

25. juni 2024 kl. 12:00 - 12:45

Nordiske arenaer

Nordiske arenaer

29.-30. mai: Järva i Sverige 

Järvaveckan arrangeres på Spånga IP i Stockholm. I år er det første gangen Nordisk ministerråd deltar, både med et eget telt og et seminarium. 

 

13.-15. juni: Folkemødet i Danmark 

Folkemødet er Danmarks største demokratifestival. Nordisk ministerråd er sterkt representert med 17 arrangementer. Det blir fokus på et modstandsdyktig Norden, et grønt Norden og det arktiske hjørnet av regionen vår. 

 

25.-28. juni: Almedalsveckan i Sverige 

Grøn omstilling og lykke, resiliens, bærekraftig forbruk og kunstig intelligens er noen av emnene som tas opp i Nordens telt under Almedalsveckan. Nordisk ministerråd med samarbeidspartnere arrangerer 10 arrangementer den 25. juni i Nordens telt. 

 

25.-28. juni: SuomiAreena i Finland 

Kultursamarbeid for en bærekraftig fremtid og hvordan vi kan fremme fred og velstand i en verden preget av kriser diskuteres på årets SuomiAreena. Vi løfter også ansvarsfullt forbruk og hvordan Norden kan bli ledende innen etisk bruk av kunstig intelligens.

 

12.-16. august: Arendalsuken i Norge 

Er Norden beredt for flere kriser? Resiliens, livet etter den grønne omstillingen – og hvordan vi kommer dit - er hovedtema i Nordens Telt i Arendal i år.  

 

17.-19. oktober: Arctic Circle i Island 

Arctic Circle er det største nettverket for internasjonal dialog og samarbeid om fremtiden til Arktis. Det er en åpen demokratisk plattform med deltakelse fra myndigheter, organisasjoner, selskaper, universiteter, tenketanker, miljøforeninger, urfolkssamfunn, bekymrede borgere og andre.

Foto: Andreas Omvik/norden.org

Baltiske arenaer

Baltiske arenaer

 

15.-17.mai: Tartu i Estland

 

5.-6. juli: Lampa i Latvia

 

9.-10. august: Arvamusfestival i Estland

Foto: Andreas Omvik/norden.org

Tematikk

I år deltar Nordisk ministerråd på syv demokratifestivaler i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Latvia og Litauen, samt på Arctic Cricle i Island. I alt vil omkring 400 beslutningstakere fra det offentlige og private, sivilsamfund, opinionsdannere, eksperter, unge og flere delta i de nordiske programmene – alle med hvert deres syn på merverdien av det nordiske samarbeidet.

Er Norden forberedt på fremtidige kriser? Hvordan blir hverdagen i det klimavennlige samfunnet i 2050? Finnes det etiske måter å bruke AI på? Hvordan bør Norden forholde seg til Arktis? Hvilke fordeler gir åpne grenser de 27 millioner innbyggerne i Norden?

Video: Norden på Folkemødet 2023

Hør hva Folkemødet og de nordiske demokratifestivaler betyr for den tidligere danske samarbeidsministeren Louise Schack Elholm, direktør i Nordisk Råd Kristina Háfoss, tidligere præsident i Ungdommens Nordiske Råd Rasmus Emborg, og mange flere fra Norden.

Relaterte publikasjoner

29.10.23

Nordic Visions of Climate Neutrality

Publications number:
2023:038
20.06.23

Nordic Nutrition Recommendations 2023

Publications number:
2023:003
26.01.23

Attraktive Erhvervsuddannelser i Norden

Publications number:
2022:028
Thumbnail
29.06.18

Helsingforsavtalet

Publications number:
2018:717

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, pressehenvendelser eller liknende, kontakt:

Silja Elvarsdóttir
silja@nordichouse.is

Mikael Carboni Kelk
mikake@norden.org
+45 60 39 42 57

Nyheter fra demokratifestivalene