Info Norden Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet er å lette mobiliteten for innbyggere som vil flytte, jobbe, studere eller etablere bedrift på tvers av de nordiske grensene.
Info Norden har telefontid tirsdag til torsdag, 9:00-12:00.

Information

Postadresse

Abbediengen hovedgård
Harbitzalleen 24
0275 Oslo
Norge

Contact
Telefon
+47 210 219 99

Content