Info Norden Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid tisdag till torsdag, 9:00-12:00.

Information

Postadress

Abbediengen hovedgård
Harbitzalleen 24
0275 Oslo
Norge

Kontakt
Telefon
+47 210 219 99

Innehåll