Info Norden Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden. Info Norden har telefontid måndag-fredag, klockan 9-12

Information

Postadress

Abbediengen hovedgård
Harbitzalleen 24
0275 Oslo
Norge

Kontakt
Telefon
+47 210 219 99

Innehåll

Personer