Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)

NIOM har som oppgave å arbeide for at medisintekniske produkter som benyttes innenfor tannhelsetjenesten i Norden oppfyller de helsemessige og tekniske krav som kan stilles, med hensyn til utviklingen innenfor området.

Information

Postadresse

Sognsveien 70A
NO-0855 Oslo

Contact
Phone
+47 67 51 22 00
Email

Content

    Persons