Nordiska institutet för odontologiska material (NIOM)

NIOM har till uppgift att arbeta för att medicintekniska produkter, som används inom tandvården i Norden, uppfyller de hälsomässiga och tekniska krav som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom området.

Information

Postadress

Sognsveien 70A
NO-0855 Oslo

Contact
Telefon
+47 67 51 22 00
E-post

Content

    Persons