1. Sessionens åbning

Præsident: HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON

Præsidenten: Jag ber alla inta sina platser. Ärade talmän, ministrar och gäster, ärade medlemmar i Nordiska rådet – kort sagt: Kära nordiska vänner. På Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och en ära för mig att hälsa alla hjärtligt välkomna hit till Reykjavík och till Nordiska rådets 67:e session. Jag hälsar också de många tjänstemän och representanter från organisationer och media som också följer våra förhandlingar. Vi är glada för det visade intresset för det nordiska samarbetet.

Fastsættelse af deltagerlisten

Præsidenten: Vi går till fastställande av deltagarlistan. En deltagarlista har delats ut i salen.

Kan deltagarlistan fastställas? Svaret är JA

Under denna punkt vill jag påminna om att eventuella ändringer i deltagarlistan ska inlämnas skriftligt till protokollskrivaren här på podiet.

Godkendelse af dagsorden

Præsidenten: Vi går till godkännande av dagordningen. Presidiets förslag till dagordning för sessionen har delats ut i salen. Kan förslaget till dagordning godkännas? Svaret är JA.

Under denna punkt vill jag också passa på att påminna om att alla dokument som är till behandling under sessionen, finns tillgänglig på norden.org eller på sessionsappen

Regler for sessionens gennemførelse

Præsidenten: Vi går till regler för sessionens genomförande, som har delats ut i salen. Jag vill särskilt uppmärksamma er på den att-sats, där det framgår att alla punkter på dagordningen får den tid som är avsatt i dagordningen. Om debatten överskrider den avsatta tidsramen föreslås att presidenten kan avsluta debatten även om det återstår fler talare på talarlistan. Presidenten tilldelar ordet efter partigruppsstorlek. Notera också att det ges möjlighet för alla gästande parlamentariker, samt Ungdomens Nordiska råd, att tala under generaldebatten. Närvarande ministrar har talerätt på samma villkor som rådets medlemmar.

Kan plenarförsamlingen godkänna förslaget? Svaret er JA.

Præsidenten: Jag ber alla deltagare vara uppmärksamma på att förhandsanmälan till talarlistan ska inlämnas senast 15 minuter innan den aktuella dagordningspunkten börjar. Detta görs utanför plenisalen. Anmälan efter detta kan göras från platserna.Talarlistans ordningsföljd framgår på skärmarna på väggarna. Jag vill också göra er uppmärksamma på att justerade tal inlämnas utanför salens utgångar.

För dem som önskar en replik så ges detta i samband med senast föregående talare, med 1 minuts talartid och 2 minuter till svar. Den som repliken riktas till bereds möjlighet att svara direkt. Varje medlem har rätt till två repliker i samma replikskifte. Tal hålls från talarstolen, men repliker tas från platserna. Den som önskar tala håller upp blått kort, den som önskar replik håller upp rött kort. Under det Nordiska Toppmötet, under frågetimmen, samt under debatten med gästtalaren gäller särskilda regler för talartiden. Det krävs ingen förhandsanmälan till talarlista under dessa punkter. Information om votering ges när det blir aktuellt.

Góðir gestir. Föstudagsmorguninn síðasta lést varaforseti Norðurlandaráðs, Guðbjartur Hannesson, alþingismaður, fyrrverandi forseti Alþingis og fyrrverandi ráðherra.

Guðbjartur Hannesson mat…

Nordisk Råds præsident, parlamentsformænd, ministre, parlamentarikere – kære nordiske venner! Det er mig en stor ære at byde jer alle velkommen til Nordisk Råds 67. session i koncert- og…

Hæstvirtir forsetar þjóðþinga Norðurlanda, ráðherrar og gestir og háttvirtir þingmenn Norðurlandaráðs, kæru norrænu vinir. Það er mér sönn ánægja fyrir hönd Norðurlandaráðs að bjóða ykkur…