Nordatlantisk utviklingsstrategi - NAUST

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordatlantisk utviklingsstrategi – NAUST – utdyper det nordiske samarbeidsprogrammet for regional utvikling og planlegging og er kunnskapsgrunnlag for videre utvikling i regionen, som dekker Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge. Strategien tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og skal gi retning og være veiledende for det nordatlantiske samarbeidet.
Publikasjonsnummer
2019:730